Audyt użyteczności - UX/UI

Oferujemy audytu UX/UI strony internetowych. Audyt użyteczności zostanie przeprowadzony przy pomocy następujących metod badawczych:

 • analiza heurystyczna
 • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough)
 • lista kontrolna (usability checklist)

Analiza heurystyczna

Analiza heurystyczna (heuristic evaluation), to sprawdzenie serwisów pod względem heurystyk, czyli zbiorem zasad, wskazówek, które wcześniej zostały zebrane i opisane.

Analiza została dokonana w oparciu o 10 heurystyk użyteczności Nielsena i Molicha.

 1. Pokazuj status systemu.
 2. Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością.
 3. Daj użytkownikowi pełną kontrolę.
 4. Trzymaj się standardów i zachowaj spójność.
 5. Zapobiegaj błędom.
 6. Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania.
 7. Zapewnij elastyczność i efektywność.
 8. Dbaj o estetykę i umiar.
 9. Zapewnij skuteczną obsługę błędów.
 10. Zadbaj o pomoc i dokumentację.

audyt metodą poznawczą

Audyt metodą poznawczą

Audyt UX metodą poznawczą (cognitive walkthrough) polega na weryfikacji i testowaniu użyteczności serwisu z punktu widzenia nowych użytkowników. W metodzie zakłada się, że nowi użytkownicy poznają serwisy na zasadzie testowania i sprawdzania funkcjonalności i kolejnych elementów strony.

Na początku badania zostanie przedstawiony prosty wykres działań na stronie, które podlegają ocenie.

Lista kontrolna

Lista kontrolna obejmuje zestaw elementów do sprawdzenia, które są weryfikowane w trakcie tworzenia audytu.

Na końcu dokumentu znajduje się podsumowanie i rekomendacje poprawek jakie powinny zostać wprowadzone w podziale na:

 • Błędy krytyczne – należy natychmiast przystąpić do naprawy, błędy tego typu mają znaczący wpływ na funkcjonowanie strony www a co się z tym najczęściej wiąże na kondycję firmy,
 • Błędy średnie – do naprawy po błędach krytycznych, ważne i muszą być ujęte w harmonogramie zmian naprawczych.
 • Błędy podstawowe – tak zwane drobne, które można naprawić, ale nie mają znaczącego wpływu na funkcjonowanie serwisu.