Grywalizacja

Grywalizacja stosowana wewnątrz organizacji służy podniesieniu kompetencji i efektywności pracowników poprzez uatrakcyjnienie czynności, które mogą być uznawana za żmudne. Grywalizacja może być wykorzystana w konkretnych działach firmy, np. w Dziale Sprzedaży albo ogólnie wykorzystana w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Grywalizacja jest zastosowaniem elementów znanych z gier w sytuacjach biznesowych

Grywalizacja - projekt i wdrożenie

Projektujemy i wdrażamy systemy grywalizacji, które mogą pracować samoistnie lub w połączeniu z narzędziami wykorzystywany w przędsiębiorstwie. Przykładem takiego wdrożenia jest system grywalizacji połączony z firmowym CRM i przeznaczony dla pracowników działu sprzedaży.

grywalizacja

Wskaźniki, odznaczenia, rankingi

W przykładowym systemie grywalizacji mogą uczestniczyć pracownicy z działu sprzedaży lub działu obsługi klientów.

Grywalizację można podzielić na cykle, np. cykl miesięczny w którym każdego miesiąca naliczane są nowe punkty.

Na podstawie aktywności pracowników tworzone są wskaźniki. Mogą to być dowolne rzeczy np. ocena kompetencji z ankiet klientów, realizacja poziomu sprzedaży, ilość przeprowadzonych kontatów handlowych, skuteczność sprzedaży, wiedza produktowa.

Na podstawie punktacji ze wskaźników po każdy cyklu system Grywalizacji przyznaje pracownikom odznaczenia.

Jednocześnie w trakcie trwania cyklu tworzony jest ranking, który na bieżąco jest modyfikowany przez system grywalizacyjny wprowadzając element gry i rywalizację pomiędzy pracownikami.