SL 2014 - wsparcie i integracje

Integrujemy system SL 2014 z systemami informatycznymi firm biorących udział w projektach unijnych. Wprowadzimy automatycznie dane dużej liczby uczestników, beneficjentów programu do systemu SL 2014. Przygotujemy dane beneficjentów zgodnie z podziałem administracyjnym systemu Teryt umożliwiając monitorowanie uczestników projektów realizowanych ze środków UE. Prześlemy do systemu SL 2014 dane osób fizycznych i instytucji objętych wsparciem. Zaprojektujemy system obsługujący projekt zgodnie z wymaganiami WCAG.

SL 2014 logowanie

Poprawne przygotowanie danych uczestników projektu i przesłanie ich do systemu SL 2014 jest podstawą uzyskania kwalifikowalności wsparcia.

Dane instytucji otrzymujących wsparciem

W ramach integracji instytucji z systemem SL 2014 przygotujemy następujące dane zgodnie z formatem systemu SL 2014:

Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji

Dla uczestników indywidualnych integracja z systemem SL 2014 będzie polegała na przygotowaniu następujących danych: