Interaktywne raporty online

Od paru lat raporty online zyskują na popularności. Rosnąca liczba spółek decydująca się na publikację pojedynczego raportu na koniec roku w formie elektronicznej dla akcjonariuszy i inwestorów sprzyja tym trendom. Ale jak powinien wyglądać i co zawrzeć w dobrym w raporcie?

Opracowanie danych

Raporty zawierają całe masy różnego rodzaju danych podsumowujące osiągi, rozwój i skuteczność firmy. Dane te należy odpowiednio opracować i pogrupować, żeby nie zalewać czytelnika wodospadem liczb i opisów, a udostępnić potrzebne dane w formie przejrzystej i czytelnej.

Podział danych na kategorie i sektory prowadzonego biznesu umożliwia inwestorom dotarcie do interesujących ich liczb znacznie szybciej niż w przypadku przeglądania kilkunastu stron zbiorów nieuporządkowanych.

Wizualizacja

Odpowiednia wizualizacja danych nie dość, że poprawia estetykę i atrakcyjność raportu, może ułatwić odnalezienie informacji. Dopasowane wykresy, czytelne ikony kategorii, czy nawet materiały wideo z omówieniem dostarczają dane w sposób przystępny i czytelny tym samym poprawiają obraz firmy w oczach czytających raport akcjonariuszy.

Dobrym przykładem wizualizacji danych raportu może być tutaj roczny raport PZU, przedstawiony na zrzucie poniżej:

raport interaktywny przykład

Na wycinku widać kategoryzację danych i wizualizacją liczb w postaci wykresów słupkowych porównując je z danymi z lat poprzednich.

Wybranie innej kategorii podmienia dane po prawej na odpowiednie dla kategorii ale zachowane w konwencji informacje.

Interaktywność

Jak widać na obrazku, powyżej interaktywność raportów ułatwia dotarcie do interesujących inwestora danych. Proste rozwinięcie kategorii, często nawet wyszukiwanie hasłem daje wiele możliwości analizy informacji zawartych w raportach. Elementy interaktywne dodatkowo zwiększają atrakcyjność dokumentu. Do tej pory można było spotkać się z raportami interaktywnymi w formie PDF. Również pozwalały na przeglądanie danych w sposób atrakcyjny, ale przeniesienie ich do sieci sprawiło, że są one szerzej dostępne. Odczytanie raportu stało się możliwe z każdego miejsca i urządzenia zwłaszcza biorąc pod uwagę trend “mobile first” w projektowaniu aplikacji internetowych stawiający nacisk na dostępność i poprawną wizualizację na urządzeniach mobilnych.

Podsumowanie

Raporty okresowe spółek to nie tylko zbiory liczb i tekstów mające za zadanie poprawić wizerunek firmy wśród akcjonariuszy i inwestorów. Surowe dane należy oprawić wizualnie aby w przeciwnym razie ich odbiór będzie trudny a odzew może nawet negatywny.

Przystępna wizualizacja, odpowiednie oprawienie danych i interaktywne ich grupowanie zdecydowanie ociepla wizerunek firmy i daje czytelnikom możliwość odnajdowania i łatwego przyswajania poszukiwanych informacji.

Na koniec nie zapominajmy o najważniejszym, czyli o aspekcie ekologicznym. Drukowane raporty to setki wyciętych drzew rocznie. Przygotowany w naszym software house raport interaktywny pozwoli chronić naszą cenną przyrodę.