Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Nasz software house od lat świadczy wsparcie dla stron i serwisów internetowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pomagamy przy realizacji nowych projektów, administrujemy, aktualizujemy, zarządzamy treścią na już istniejących stronach. Wspieramy technicznie i merytorycznie osoby odpowiedzialne z marketing internetowy wewnątrz Fundacji.