Intranet firmowy - moduł inwentaryzacji sprzętu komputerowego w firmie

Pozwala inwentaryzować sprzęt firmowy, przypisując numery inwentarzowe do pracowników. Oprócz numeru inwentarzowego do systemu można przypisać producenta i model sprzętu. Pracownik ma możliwość zgłoszenia problemu ze sprzętem do działu Help desk.

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego w firmie