Intranet firmowy - moduł komunikatów

Komunikaty przekazywane od kadry kierowniczej do pracowników.

Lista komunikatów i podgląd komunikatu

Lista wszystkich komunikatów znajduje się z lewej strony moduły. Oznaczone są nieprzeczytane komunikaty. Wybranie komunikatu otwiera jego podgląd po prawej stronie. Istnieje opcjonalna możliwość skomentowania komunikatu. Komentowanie można włączyć lub wyłączyć na etapie tworzenia nowego komunikatu

Moduł komunikatów - lista i podgląd