Światowy Dzień Świadomości Dostępności 2021

W każdy trzeci czwartek maja obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day). Święto to ma na celu przedstawienie potrzeby umożliwienia dostępu do cyfrowych źródeł informacji do osób z niepełnosprawnościami.

Kiedy obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Dostępności?

Światowy Dzień Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day) obchodzony jest w każdy trzeci czwartek maja. W tym roku święto to wypada 20 Maja 2021.

Czym jest dostępność cyfrowa?

Każdy użytkownik internetu zasługuje na różnorzędne traktowanie. Osoby z niepełnosprawnościami, stanowiące obecnie ponad miliard ludzi na całym świecie, powinny mieć dostęp do tych samych treści oraz usług co pozostali użytkownicy. Szerzenie przekonania o takiej potrzebie jest głównym celem Światowego Dnia Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day).

Jakie strony Internetowe powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

Wszystkie strony internetowe powinny zawierać treści udostępnione dla osób z niepełnosprawnościami. Odpowiednie dostosowanie strony chroni osoby z niepełnosprawnościami przed wykluczeniem cyfrowym.

Dostępność stron internetowych na świecie

Wg raportu dostępności internetu WebAIM Million Report badającego milion najpopularniejszych stron internetowych, w roku 2020:

Najczęstszymi błędami na stronach były:

W jaki sposób mogę udostępnić swoją stronę dla osób z niepełnosprawnościami?

Stronę internetową, oraz inne treści cyfrowe można udostępnim m. in.