Bootstrap 5.0.0 Alpha 1 - nowa wersja frameworka CSS

Jeden z najpopularniejszych frameworków CSS doczekał się kolejnej dużej aktualizacji. Bootstrap w wersji 5.0.0 Alpha 1 został wydany 16 czerwca 2020 roku.

Najważniejszą zmianą w 5 edycji Bootstrapa jest zastąpienie kodu JQuery natywnym Javascriptem. Kolejną dużą zmianą jest porzucenie wsparcia dla przeglądarki Internet Explorer do wersji 11.

Bootstrap 5 jest wciąż w wersji alpha dlatego nie zaleca się jego stosowania przynajmniej przed wydaniem wersji beta. Nie wszystkie funkcjonalności w tej wersji są jeszcze dodane.

Zmienił się wygląd i struktura dokumentacji Boostrapa.

Główne zmiany w Bootstrap 5.0.0