Intranet firmowy - moduł skrzynki z sugestiami

Skrzynka z anonimowymi sugestiami pracowników odnośnie funkcjonowania firmy. Kadra kierownicza ma możliwość akceptacji lub odrzucenia sugestii oraz komentowania.

Anonimowe dodawanie sugestii przez pracownika

Każdy pracownik może anonimowo przedstawić swoją sugestię.

Moduł sugestii - anonimowo zgłoś sugestię

Sugestie - decyzja po stronie kadry kierowniczej

Zgłoszona sugestia wyświetla się na liście z innymi sugestiami. Reszta pracowników może wypowiedzieć się na "tak" lub "nie" w sposób znany z mediów społecznościowych. Popularność danej sugestii może być wskazówką dla kadry kierowniczej jaką decyzję podjąć.

Moduł sugestii - czeka na decyzję

Sugestia - podejmowanie decyzji

W dowolnym momencie kadra kierownicza może podjąć decyzję "akceptując" lub "odrzucając" sugestię. W obu przypadkach swój wybór może być skomentowany.

Moduł sugestii - opcje kierownicze

Po akceptacji

Po zaakceptowaniu bądź odrzuceniu sugestii pracownicy zobacząc jej obecny status oraz komentarz napisany przez kadrę zarządzającą.

Moduł sugestii - akceptacja