Standard WCAG 2.2 co nowego

Na dzień dzisiejszy obowiązującą wersją standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) jest ta o numerze 2.1, ale orgnizacja W3C WAI zaprezentowała szkic WCAG w wersji 2.2 Dlaczego to jest ważne?

WCAG i polskie prawo

Ustawa z kwietnia 2019 o o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakłada obowiązek na podmioty publiczne w zakresie dostosowania stron internetowych i apliakcji mobilnych do wytycznych standardu WCAG oraz zobowiązuje do umieszczenia deklaracji dostępności. Ministerstwo cyfryzacji ma obowiązek monitorowania i wyrywkowych kontroli stron internetowych podmiotów publicznych.

Kto musi spełnić standard WCAG?

Ustawa polskiego parlamentu nakłada obowiązek dostosowania stron i aplikacji mobilnych na podmioty publiczne. Termin dostosowania stron minął 23 września 2020 roku. Z kolei aplikacje mobilne muszą być dostępne cyfrowo od 23 czerwca 2021 roku. Polska ustawa nakazuje spełnić wymagania cyfrowe najnowszej wersji standardu na poziomie AA.

Ustawa dotyczy podmiotów publicznych, czyli:

WCAG - wysokość kar

Na podmiot publiczny może zostać nałożona kara do 10 tysięcy złotych za łamanie zasad dostępności cyfrowej. Kara będzie nałożona jeśli przy kolejnych monitoringach nie będzie poprawy dostępności cyfrowej serwisu lub aplikacji w przypadku zgłoszone deklaracji dostępności lub nastąpi wzrost uzasadnionych skarg dotyczących niedostępności strony internetowej lub aplikacji.

WCAG 2.2 - co nowego

W nowej wersji standardu WCAG 2.2 pojawi 9 nowych kryteriów sukcesu. Przy czym na poziomie A i AA obowiązujych przez polskie prawo jest 8 z nich.

Warto już dzisiaj zapoznać się z nowymi kryteriami i zacząć stosować je przy nowych projektach. Jest to co prawda draft, ale wiele wskazuje na to, że już niedługo wersja 2.2 standardu będzie obowiązująca.